KADIN DEĞER HAREKETİ

İnsan ve Değer Hareketinin mensupları olarak Rabbimizden gelen mesajı doğru anlamak, anlatmak, hayatlarımızı bu ilahi mesaj doğrultusunda kurgulamak ve yaşamak çabasındayız. Bu çabaya istinaden, insanlık ve ümmet kardeşliği paydasında birbirimize gerektiğinde destek olup refakat ederek, gerektiğinde de ışık olup yön göstererek yol almaya çalışıyoruz. Yürüyüşümüz Allah-u Teala’nın bizi layık gördüğü temsil ve halifelik görevi şiarınca, kadın-erkek, çocuk-genç-yetişkin ayrımı yapmadan her bir bireyin kendi çabasını ve eserini ortaya koymaya gayret ettiği bir seyirdir.

İnsan ve Değer Hareketinin kadın gönüllüleri olarak, insana yatırım yaparak Hakk’a hizmet etme görevinin kadın-erkek her Müslüman için borç olduğunun bilincindeyiz. Kur’an-ı Kerim ve sünneti kendimize ilk kaynak olarak alıp inancımızın ve kültürümüzün asırlardır bereketle biriken irfanından beslenerek ve bir yandan da âkil insanlarımızın tecrübe ve istişarelerinden istifade ederek dünyadaki var oluşumuza anlam kazandırmak gayesi ile bir araya geldik.  Toplumdaki her bir insanın kendi değerini haiz, işlenmeyi bekleyen bir mücevher olduğuna, bu mücevherlerin yeryüzüne nimet olarak serpiştirildiğine inanıyoruz. Açığa çıkarılmayı, parlatılmayı, ışıldamayı bekleyen ne kadar insan—ve aynı zamanda değer—varsa, onlara uygun zemini sunmak, ihtiyaç duyduğu kardeşliği hissettirmek amacındayız.

Bireylerin toplumla ve değerleriyle ilk tanışıklığını sağlayan kurum olarak ailenin, İslami bakış açısının kazandırılması adına taşıdığı önem tartışılmazdır. Rabbimiz Yüce Kelamında eşleri birbirleri için sükûnet bulma vesilesi olarak belirlemiş, Peygamber Efendimiz kutlu görevini ilk olarak ailesiyle paylaşmış, davet çalışmasında ailesiyle birlikte hareket etmiştir. Ahlaklı, imanlı, erdemli, değerlerine sahip çıkan toplumlar bu değerleri taşıyan anne ve babaların örnekliğinde yetişmiş bireylerin eliyle kurulmaktadır. Bu anlamda çeşitli sosyal, kültürel, akademik etkinlikler vesilesiyle kadınların hem gelişimlerine katkıda bulunmak hem de tecrübe paylaşımı yaparak ortak akıl çerçevesinde projeler geliştirmesine  ortam oluşturmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bireyden topluma doğru gerçekleşen iyileşme süreci, kadınların aktif özneler olmaması durumunda amacına ulaşamayan bir çabadan ibaret kalacaktır.

Bu doğrultuda, biz de kadınlar olarak Allah için söylenecek sözü, atılacak adımı, tüketilecek nefesi, vakfedilecek zamanı olan herkesi bu yolculukta kardeşimiz olarak tanıyor, Türkiye’nin dört bir yanındaki gönüllülerimizle Hareketimizin yolculuğu içerisinde mesafe kat etmeyi sürdürüyoruz. İnsan ve Değer Hareketi çatısı altında kendimizi ve toplumu yaratılış amacına uygun hale getirmek için çabalıyoruz. Rabbimiz çabamızı muvaffak eylesin.