EVDE DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMI

İlkokul düzeyindeki kız ve erkek öğrencilere yönelik hazırlanmış bir program olan EDEP; aile ile iş birliği içerisinde, sınıf düzeylerine göre oluşturulan gruplarda, kendini geliştirmiş, çocuklara rol model olabilecek eğitimcilerle birlikte ahlaki değerlerine sahip çıkabilen, Rabbini ve dinini tanıyan, insana ve insanlığa değer veren, geleceğe umutla bakabilecek ve umut olabilecek bireyler olmalarına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Evde Değerler Eğitimi Programı kapsamında her hafta bir araya gelen öğrencilere; kendi düzeylerine göre hazırlanmış olan müfredatlar ile Kur’an-ı Kerim, adab-ı muaşeret, peygamberler tarihi, siyer ve ibadet eğitimleri verilmektedir. Ayrıca çocuklara özgüven, sorumluluk bilinci, birlikte hareket edebilme, özveri ve sosyal uyum gibi beceriler kazandırarak kişisel gelişimlerine yardımcı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler gerçekleştirilmektedir.