Yetim Birimi İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi.

İnsan ve Değer Hareketi Yetim Çalışma Yönergesi

İnsan ve Değer Hareketi, geniş tabanlı istişare sonucu yönetim teşkilatlanmasını gerçekleştirdikten sonra, davet ve tebliğ çalışmalarını sahada yoğunlaştırmıştır. Hareketimiz, çalışmalarını verimli ve nitelikli hale getirmek için bünyesinde: Kadın Değer Hareketi, Evde Değerler Eğitimi(Edep) ve Genç Değer Hareketi olarak teşkilatlanmıştır.

Hareketimiz, aynı zamanda toplumun dez avantajlı kesimlerini(yetim, dul, engelli, yaşlı, yardıma muhtaç) kesimlerini de desteklemeye çalışmaktadır. Hareketimiz, Yardım çalışmalarını “İyilik Derneği” üzerinden gerçekleştirmeye çalışırken; bize emanet olan yetimlerimize ayrı bir hassasiyetle yaklaşmaktadır. Bu nedenle emanetlerimize sahip çıkmak, onları davet ve tebliğ çalışmalarımıza katmak, toplum içinde hak ettikleri yerde olmaları için kültürel, sosyal ve psikolojik gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu sebeple Dernek ve vakıflarımıza davet, eğitim ve kültür merkezli çalışmalarına yetimlerimizi dahil etmeyi hedeflemekteyiz.

Yetim çalışmalarımızın merkezinde özellikle, eğitim, yardım, psiko-sosyal destek, proje, sosyal etkinlikler,kültürel çalışmalar ve gönüllülük bulunmaktadır.

Yetim aile tespit yapıldıktan sonra “ayrıntılı sosyal inceleme” yapılmalıdır. Sosyal inceleme sonucunda ailenin hangi yönü güçlendirilmelidir tespiti yapıldıktan sonra aileye ziyaretler yapılmalı ve aileye rehberlik yaparak yönlendirilmelidir. Ziyaret ve etkinliklerle aile ile sıcak iletişim kurulduktan sonra davet çalışmasına aile dahil edilebilir. Aynın zamanda sahada ve ziyaretlerde “İyilik der temsilcileri ve yetim komisyonu işbirliği” içinde olmaya özen gösterilmelidir. Bu nedenle yardım çalışmaların İyilik Derneği üzerinden yapılmasına dikkat gösterilmelidir. Yardım ve psiko-sosyal destek çalışmaları kurumlarımızı aşıyorsa gerekiyorsa aile devlet kurumlarına yönlendirilmeli ve süreç takip edilmelidir.

 • Sosyal İnceleme(ziyaret) Süreci

Bu bağlamda;

 • Ev ziyaretlerinin yapılarak aile ile yakini tanışma sağlanması
 • Bayanlarımızın yetim çalışmalarında inisiyatif alması
 • Hanedeki herkesle irtibat kurulabilmesi için tüm bireylerin eksiksiz tespitinin yapılması
 • “Eğitim Süreci

Bu bağlamda;

 • Akademik destek sağlanması
 • Aile içi iletişim eğitimleri
 • Yetim annesinin dikkate alınarak manevi yönden desteklenmesi ve eğitilmesi
 • Yetim çocuklarının EDEP ve ortaöğretim ders gruplarına alınması
 • Manevi eğitimlerinin verilmesi
 • Kur’an okuma ve ezber eğitimleri verilmesi
 • Eğitimin yıla yayılmış olarak yapılması
 • Yaz kursları düzenlenmesi
 • Üniversiteli gençlerin yetimler ile bire bir eşleştirilmesi sağlanarak yetimlere eğitim desteği verilmesi
 • Mesleki yönlendirmeler
 • Yardım Süreci

Aileye yardım süreci(aynı nakdi) mutlaka İyilik Derneği üzerineden yapılmalıdır.

 • Ailenin öncelikli yardım ihtiyacının belirlenip çözülmesi
 • Sosyal yardım alıyor mu araştırılıp öğrenilmesi
 • İhtiyaç hâlinde eğitim bursları verilmesi
 • Dönemsel yardımlar (Kırtasiye, bayramlık, kurban eti dağıtımı, adak, Ramazan yardımları, yakacak, kışlık, kıyafet vb.)
 •  Gıda yardımı
 •  Psiko-Sosyal Destek Süreci
 • Psikolojik danışmanlık rehberlik sağlanması
 • Gönüllü Psikologlar ile iletişim içinde olmak
 • Özel ve resmi kurumların psikolojik danışmanlık merkezleriyle iletişim içinde olmak
 • Ailenin uygun görmesi durumunda okulda rehber öğretmenler ile iletişim halinde olmak
 • Sosyal Etkinlikler ve Kültürel Çalışmalar Süreci
 • Kurumlarımızda yetim annelerine tanışma ve kaynaşma çayı düzenlenmesi
 • Sabah Kahvaltıları düzenlemek
 • Vakıf ve derneklerimizdeki genel seminer, konferans ve çalıştaylara aileyi davet etmek
 • Yerel imkanlar gözetilerek şehir içi ve şehir dışı geziler düzenlemek
 • Şehrin tarihi ve kültürel mekanlarına gezi düzenlemek
 • Piknik düzenlemek
 • İftar organizasyonları düzenlemek
 • Müze ve cami ziyaretleri gerçekleştirmek
 • Proje Süreci
 • Kardeş Aile Edindirme
 • Benim de Bir Yetim Kardeşim Var
 • Gönüllülük Süreci
 • Yetim aileleri ve yetimlerle sıcak diyalog ve destek  için, dernek ve vakıflarımızın sosyal medya hesaplarından   yetim çocuklarımıza ücretsiz gönllü akademik destek(okul dersleri) talep  ediyoruz ilanı verilerek gönüllü eğitimcilerle işbirliği oluşturmak
 • Yetim ve yetim ailelerimize ücretsiz  psiko-sosyal destek talebi sosyal medya üzerinden ilanı  vererek  gönüllü piskolog, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarına ulaşmak.
 • Diğer
 • Yereldeki teşkilatlarımız yönetimleri ile koordineli ve yerelin imkânları (maddi imkânlar, fiziki imkânlar, insan kaynakları vb.) dahilinde yetimi müstakil (alanı sadece yetim olacak şekilde) çalışması. Bu ekip içerisinde yerelde var ise İyilik Derneği temsilcisinin de doğal üye olarak yer alması ve bu faaliyetlerin yürütülmesi.
 • Yetim çalışmalarının, yerli muhacir ayrımı gözetmeksizin bütünü kapsayacak bir yaklaşım içerisinde değerlendirilmesi. Sahada davet, eğitim ve yardım çalışmaları yürütülürken geniş sahaya sahip il ve ilçelerde muhacir ve yerli yetimlerin ayrı ayrı planlanması.
 • Yetim çalışmalarında kullanılacak maddi imkânların kabulü ve dağıtımı hususunda yasal zeminin yereldeki kurumlar üzerinden veya İyilik Derneği temsilcileri üzerinden veya her ikisi üzerinden yürütülmesi.

Yapılan değerlendirmelerde

a- İyilik çatısı altında gönüllülük esas alınarak çalışılması

b- Yetim ailelere ait bir envanter çıkartılması

c- Yetim çalışmalarının disipline edilmesi

d- Değerler eğitimi verilmesi

e- Yetim ailelerin fertleri ile irtibata geçilmesi

f-Diğer STK’lar ile benzer ortak çalışma zemini oluşturulması

g- Bazı yerlerde yetim çalışmaları müstakil (İyilik Derneği’nden bağımsız) yürütülüyor. Bu çalışmaların müşterek çabalara evrilmesi

h- İstişare zemininin iyi disipline edilmesi

ı- Eğitimci, psikolog ve sosyologlarla irtibatlı olarak çalışılması. Bu alanda ilgilendiğimiz insanların rehabilite edilerek topluma kazandırılması

Aile yapımızın ifsad edilmeye çalışıldığı bu dönemde bu değerleri ayakta tutmak çok önemli, böylece çalışmaların seviyeleri arttırılabilir, bu alanda müstakil bir ekibin oluşması büyük bir imkan, bu imkanın iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bazı yerellerimizde hem yardım, hem eğitim şeklinde çabalar var. Bura üzerinden sohbet grupları da teşekkül ediyor.

Yetimler için uygulanacak ayrı bir müfredat olacak mı? Bu soru Eğitim Komisyonu’nca tartışılmalı. Şayet bir müfredat oluşacaksa bunlar
EDEP-Ortaokul ders müfredatlarına dahil edilmeli.

Drama eğitimleri verilebilir.

Çalışmalarda yer alması için seçilecek psikologların çalışmalarımızı bilen kimselerden seçilmesi.

Yetim evlerine yemekli ziyaretler gerçekleştirilmeli, kendi evlerimizde hazırladığımız yemeklerle bu evlere gidilmeli.

Birimin istişare süresinin 2 haftalık periyotlar halinde yapılması kararlaştırılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir