GENÇ DEĞER HAREKETİ

İlim ve hikmetle temayüz eden bir gençlik!

Namazla yücelen, oruçla aydınlanan, zekatla arınan, şehadetle canlanan, hacla bilinçlenen ve ibadetle terbiye olan bir gençlik!

Sevdiren, nefret ettirmeyen; sözünü söyleyen, bezdirmeyen; gülümseyen, kaş çatmayan; iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir gençlik!

Dışlamayan, kuşatan; Hak için seven, Hak için konuşan, Hak için ayağa kalkan bir gençlik!

Nezaket, zarafet ve samimiyeti fiillerinin süsü eyleyen bir gençlik!

Sözün güzelini söyleyip, güzeline kulak veren bir gençlik!

Büyüklenmeyen, küçümsemeyen, değer veren, vakar sahibi bir gençlik!

Güvenen, aldanmayan; bir başkasını aldatmayan, güvenilirliğiyle tanınan bir gençlik!

Allah’ın özüne gizlediği cevherin peşine düşen ve o cevherle Hakk’ı terennüm eden bir gençlik!

Müslümanca eyleyen, harama el uzatmayan, kul hakkına riayet eden bir gençlik!

Kardeşinin yol hukukuna riayet eden; arkasından konuşmayan, konuşturmayan; söyleyeceğini yüzüne söyleyen bir gençlik!

Anasına babasına hürmet eden, of demeyen, onların hayır duasına mazhar olan bir gençlik!

Gecenin en karanlık anında şafağı gören, dipsiz kuyularda çıkış olduğunu bilen, her zaman kalbinde umut kandili yanan bir gençlik!

İlâ-yı Kelimetullâh davasını hayatının anlamı bilen bir gençlik!

Asrın idrakine Kur’ân’ı söyletmek için kendini vakfeden bir gençlik!

Doğru bildiğini hakikate hürmet ederek söylemekten çekinmeyen bir gençlik!

Özgürlüğü varlığının esası gören, her türlü sömürü ve köleleştirme girişimine karşı kıyam eden bir gençlik!

Ayağı sürçtüğünde, günaha düştüğünde tövbe kapısını çalan, tek sığınak olarak Allah’ı bilen, hatasıyla yüzleşecek cesarete sahip bir gençlik!

Adaleti ayakta tutmak için var gücüyle gayret eden; zulme rıza göstermeyen, zalime boyun eğmeyen bir gençlik!

Yeryüzünde yaşanan her acıyı gönlünde hisseden, mazlumun acısına tercüman olan, dilsiz masumların dili olan bir gençlik!

Varlığın ifsadının karşısında, imarının yanında duran; canlısıyla cansızıyla çevrenin hakkını gözeten bir gençlik!

Ayakları doğduğu topraklara sapasağlam basan, yüreğinde ümmetin birliği idealini her daim canlı tutan bir gençlik!

Kurtuba’dan Buhara’ya, Mekke’den Kudüs’e, Medine’den İstanbul’a medeniyet merkezlerimizin ruhunu gönlünde hayale, şahsında ideale dönüştüren bir gençlik!