İstanbul İnsan ve Değer Buluşmaları devam ediyor.

Ramazan Kayan Hoca’nın katılımıyla geleneksel İnsan ve Değer Buluşmaları AKDAV’da gerçekleştirildi. Ramazan Kayan Hoca sohbetini “Kulluk, Halife ve Hayırlı Ümmet” konusu üzerinden yaptı. Hocamız sohbetinde inanın varoluş olarak bu dünyadaki varlığını bu üç eksen merkezli kurması gerektiğini belirtti. İnsanın Kulluk eksenini “Ben cinleri ve insanları, başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım.” Zariyat 56,

Halifelik eksenini “Hani rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar, “Biz seni övgü ile tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın?” dediler. Allah “Şüphe yok ki, ben sizin bilmediklerinizi bilirim” buyurdu.” Bakara-30,

Hayırlı Ümmet eksenini ise “Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah’a inanırsınız. Ehl-i kitap da inanmış olsalardı elbette onlar için hayırlı olurdu; içlerinden inananlar da var, fakat çoğu yoldan çıkmıştır.” Al-i İmran 110 ayeti merkezli olarak inşa etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Her ay gerçekleşen buluşmalar devam edecek.