Mülteciler Seçim Malzemesi Değildir!

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yaklaşırken mülteci karşıtı söylem tırmanışa geçmiş, mültecilerin gönderilmesi meselesi seçim birlikteliklerinin pazarlık malzemesine dönüşmüştür. Mülteciler seçimlerin ana gündem maddesi haline getirilmiş, yer yer insanlık dışı, ayrımcı ve düşmanlaştırıcı bir dil kullanılmaya başlanmıştır.

Mülteci karşıtı söylemlerin sokakta yağmaya, şiddete, tecavüze, lince ve katliama dönüştüğünün bilincinde ve bunun şahitliğini yapan bir insan hakları örgütü olarak bugüne kadar ısrarla mültecilerin seçim malzemesi haline getirilmemesi gerektiğini vurguladık. Mülteci politikalarını eleştirmekle mültecilerin doğrudan hedefe konulmasının ayrı şeyler olduğunu anlatmaya çalıştık.

Biliyoruz ki her şey parmak hesabından, alt alta yazılmış oy yüzdelerinden ibaret değildir. Mültecilere yönelik olumsuz ve tahkir edici söylemler kısa sürede kazançlı görülebilir ancak insanlık adına büyük bir kayba yol açacağı gibi orta ve uzun vadede söylem sahiplerine yönelik güven krizini tetikleyecek, vicdanın kendisini hatırlatması ile oluşacak duyarlılıkları harekete geçirecektir. Aslolan düşmanlaştırmak değil birlikte yaşama pratikleri üzerine düşünmek çaba göstermektir.

Mültecilerin hiçbir şekilde seçim malzemesi olamayacağını; 6-7 eylül, 6-8 ekim, Ankara Altındağ olayları gibi kitlesel suçlara yol açma potansiyeli taşıyan tetikleyici söylemlerin akıl ve insaf sahiplerince ret ve terk edilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz.

Mazlumder