GENİŞ TABANLI İSTİŞARE KURULU

“Onlar Rablerine icabet ederler, namazı ikame ederler ve onların işleri aralarında şûrâ iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan infak ederler.” (Şura:38)

İstişare, Yüce Allah’ın emri gereği Resulüllah’ın (sav) sosyal hayatında tatbik ettiği bir çalışma ahlâkı ve yönetim prensibidir. O (sav), mücadelesinde belirleyici önemdeki her kararı ashabı ile istişare ederek almıştır.

İşlerimizi istişare ile yürütmek hareketimizin en belirgin özelliğidir. Birlikte doğru kararlar alarak güzel işler yapabilmenin yolu, ortak akılla düşünebilmekten geçer.

Anadolu’nun dört bir yanında Allah için gayret gösteren kardeşlerimizin emek ve tecrübelerini ortak değerler etrafında harmanlayan teşkilatlanma modelimizin en temel prensibi, yerelden genele bir hukuk çerçevesinde yürütülen “istişare”dir. Tabandan tavana doğru şekillenen hareketimiz, bu kutlu seferde saf tutan her bir kardeşimizin seferin yönü hakkında da görüş belirtmesini temel bir hak olarak telakki etmektedir.

“Geniş Tabanlı İstişare Kurulu”, bu hakkın ikamesini sağlamak üzere ihdas edilmiş, temsiliyette adaletin gözetildiği bir katılımla, sahada mücadele eden kardeşlerimizin ehliyet ve liyakat sahibi temsilcilerinden oluşan, hareketimizin en üst karar merciidir. Her yıl toplanan “Geniş Tabanlı İstişare Kurulu” -üç yılda bir yönetim kurulunun belirlenmesi de dâhil olmak üzere- önemli meselelerin katılımcı bir şekilde görüşülerek “ortak akılla” karara bağlandığı nitelikli bir istişare zemini olarak hareketimize yön vermektedir.