Yönetim Kurulu Başkanı

Zekeriya Şengöz

1952 yılında Malatya’da doğdu. İlk ve orta öğrenim Malatya’da tamamladıktan sonra 1979 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu. Ortaokul öğrencilik yıllarında tanıştığı Mefkureci Öğretmenler Derneği’nin faaliyetlerine katıldı. Lise yıllarında tanışmış olduğu MTTB’nin faaliyetlerine katıldı. Erzurum’da MTTB ortaöğretim başkanlığını yaptı. Üniversite sonrası Malatya MTTB şube başkanlığını yaptı.

1979 yılında Malatya’da öğretmenliğe başladı. 1984 yılında öğretmenlikten istifa etti. Eğitimci ve davetçi kimliğini birbirinden ayırmadan ve yüzlerce öğrencinin yetiştirilmesinde büyük bir fedakârlık örneği göstererek çalıştı.  Aktif olarak insan yetiştirme çalışmalarında bulundu. Yaşadığı her yerde halkın bütün kesimleri ile iletişim kurarak bir yandan belirli bir bilgi ve bilinç kazanmaları yönünde emek harcayıp, diğer yandan ezilmiş ve yoksul kitlelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için faaliyetlerde bulundu. Üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarının giderilmesi, olumsuz alışkanlıklarda uzak durmalarını, hayata hazırlanmaları, toplumsal ve siyasal olaylar karşısında ulusal ve küresel düzlemde belirli bir bilinç kazanmaları için düzenli eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi.

Dava kardeşleriyle birlikte faaliyetlerini daha da verimli gerçekleştirebilmek için İslami Dayanışma Vakfının kurucuları arasında yer aldı. Vakfın özverili çalışmaları kısa bir sürede il genelinde büyük beğeni kazandı. Vakıf, eğitim kültür ve yardımlaşma faaliyetlerini sistematik bir şekilde sürdürdü. Özellikle üniversite öğrenimini Malatya’da gerçekleştiren öğrenciler, bu faaliyetlerin ulusal boyutta yaygınlaşmasını sağladı.

28 Şubat post modern darbesinde mazlumların yanında yer alarak yapılan haksızlık ve hukuksuzluklara karşı meşru ve sivil bir duruş sergiledi. Dava kardeşleriyle beraber 28 Şubat 1997 yılında post modern darbe sürecinde terör örgütü lideri olarak yargılandı. Bir yıl sonra Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde beraat etti. Yargıtay’ın bozma ve gıyabi tutuklama kararı ile tekrar yargılandı. 12.5 yıl mahkûmiyet kararı verildi. Malatya E tipi cezaevinde cezasının tamamını yatıp cezaevinde çıktı. Dosyasına itiraz etti. Davanın tekrar açılması ve yeni delillerin değerlendirilmesi ile 2018 yılında terör suçlamalarından beraat etti. Kamuoyu vicdanında ve hukuk önünde suçsuzluğu ispatlanan Zekeriya ŞENGÖZ halen İnsan ve Değer Hareketinin Yönetim Kurulu başkanlığını yürütmektedir.