İNSAN VE DEĞER HAREKETİ

İnsan ve Değer Hareketi, insan merkezli ve medeniyet eksenli bir anlayışla, insanı eşref-i mahlûkat kılan değerleriyle buluşturmayı hedefleyen bir harekettir.

Bu ideali gerçekleştirmek için Anadolu’nun dört bir yanında tevhidî bir bilinç ve kulluk sorumluluğu ile yürütülen davet, eğitim ve yardım çalışmalarının ilkeli birlikteliğini ifade eden hareketimiz yarım asırlık birlikte mücadele geçmişine sahiptir.

Yetmişli yıllarda, yaşadığımız coğrafyada İslami değerleri yaşanılır kılma idealiyle MTTB, Akıncılar gibi gençlik hareketleri içerisinde mücadele eden bir avuç inanmış gencin, zor zamanlardaki öncülüğüyle bugünlere taşınmıştır. Bu öncü dava adamlarının, samimi, içten, dostça ve tüm imkânsızlıklara rağmen fedakârca yürüttükleri, kendi öz değerlerinden beslenen bağımsız mücadelelerinin tertemiz mirasına dayanmaktadır.

Evlerin sıcak iklimlerinden çay ocaklarına, sokaklardan okul koridorlarına, üniversitelerden topluma akan bu mücadele, doksanlı yıllardan itibaren kurumsallaşarak, dönemin fıkhının gereklerine göre tercih edilmiş farklı teşkilatlanma modelleriyle bugünlere taşınmıştır.Bütün bu tecrübeler neticesinde “insanı merkeze alan, sahada davet ve nitelikli insan eğitimini, yerelde güçlü bir teşkilatlanmayı, merkezde güçlü bir temsiliyeti hedefleyen”, tabandan tavana doğru yapılanan bir teşkilatlanma modeliyle hareket edilmektedir. Bu çalışma modelinde hareketimizin en temel prensibi “istişare” ve en üst karar organı “Geniş Tabanlı İstişare Kurulu”dur.

Merkezi İstanbul’da bulunan hareketimiz, Anadolu’nun dört bir yanındaki üye kuruluşları ve temsilcilikleri ile birlikte,  farklılıklarımızı zenginlik olarak gören bir anlayışla, erkeğiyle kadınıyla, yaşlısıyla genciyle, fedakârlığa dayalı bir dayanışma ve hayırlarda yarışma ruhu içerisinde, insanlığa şahit olma görevinin ifası ve medeniyet değerlerimizin ihyası için uzun soluklu yürüyüşünü sürdürmektedir.

Birbirlerinin velisi olan mümin erkek ve kadınların omuzlarında yükselen mücadelemiz, aile merkezli bir çalışma yöntemiyle toplumda mâkes bulmaktadır. “Evde Değerler Eğitimi Programı (EDEP)” ile çocuklara; kadın ve aile programları ile ailelere; eğitim-kültür-düşünce-sanat-spor etkinliklerini içeren programlarla gençlere; ders halkaları, tefsir-hadis-siyer sohbetleri, seminer-panel-konferans programlarıyla yetişkinlere; yardım ve yetim çalışmaları ile toplumun her kesimine yönelik yürütülen çalışmalarımızın ana eksenini eğitim, davet ve iyilik oluşturmaktadır.

Çalışmalarımızın odak noktası insan, insanı kemale ulaştıracak vesile değerlerimiz, değerlerimizin insanlık adına adalet ve medeniyete dönüşmesini mümkün kılacak yol ise İslami harekettir.