Gazze Modeli

Gazze tarih yazıyor… Tarih yapıyor… Oyun kuruyor… Oyun bozuyor… Ezber bozuyor… Dengelerle oynuyor…

Gazze direnişi ile Tarihin Sonu, Medeniyetler Çatışması tezleri bambaşka bir mecraya kaydı… Sosyolojinin ekseni değişti… Gazze insanın inancı ve direnci ile psikolojinin sil baştan ele alınması gerekiyor… Savaş stratejileri alt üst oldu…

Siyaset bilim, toplum bilim temalarının yeniden tanımlanmaları gerekiyor…

Beşeri tezleri, tecrübeleri, teorileri, tanımları tasavvur ve tahayyülleri zorlayan yeni bir durumla karşı karşıyayız…

Entelijansiya, akademiya, stratejistler, medya Gazze üzerinden yeni okumalar yapmak zorunda…

Tükenen, tıkanan dünyaya yeni bir umut, farklı bir ufuk sundu… Tüm dünya Gazze kesildi…

Bu saatten sonra Gazze’yi haritadan silseler, yeryüzünde hiçbir Filistinli bırakmasalar bile Gazze yaşam modeli dünyanın gündemine oturdu…

Dünya Gazze’ye çok şey borçlu…

Gazze ayrıştırdı… Netleştirdi… Berraklaştırdı… Bulanıklıklar, belirsizlikler dağıldı… Paradigmalar çöktü…

Dâhilerimizin bulamadığı çözümü, Gazzeli sabiler sundu…

Kütüphanelerin, arşivlerin, akademik odaların, aydın mahfillerin donuk ve dar dünyalarına dokundu…

İnsanlığın yeniden ‘’anlam’’ arayışı, ‘’vicdan’’ arayışı, ‘’ahlak’’ arayışı, Gazze üzerinde makas buldu…

Sanki yeni bir yaşam biçiminin kodları Gazze’ye yüklenmiş.

Evet, bundan sonra dünya şunu konuşacak…

Gazze dünya görüşü…

Gazze yaşam biçimi…

Gazze modeli…

Gazze kriterleri… Gazze standartları… Gazze ilkeleri… Gazze öğretisi gözleri açıyor… Direnişin diriltici iklimi yeryüzüne yeni bir soluk oldu. Gazze ruhu dünyayı sardı…

Gazze rüzgârı sinelere sindi… Korkuları sildi… İnsanlığın esin kaynağı oldu… Tüm sistemler tartışmaya açıldı. Gazze sistemine insanlık odaklandı…

Bu nasıl bir maneviyat? Bu nasıl bir metanet? Bu nasıl bir cesaret?

İzzetin adresi netleşti… Direniş destanının dokunmadığı yürek kalmadı…

Gazze artık topraklardan bir toprak değil, bir yerleşim alanının çok ötesinde anlamlar içeriyor…

Bir yaşam biçimi, dünya görüşü… Dik duruşun, onurun ve erdemin diğer adı…

Korkusuz, tavizsiz, harbi, hasbi ve kalbi…

Gazze mektebinin fikriyat, müfredat ve müktesebatına herkes muhtaç…

Gazze’nin duruşu, duası, direnişi, şükrü, hamdi, sabrı, zikri, cihadı, tevekkülü, şehadeti, inancı, bilinci, direnci, erdemi, edebi, sebatı, dirayeti, feragati gerçekten çok farklı…

Aşkınlığı, arınmışlığı, adanmışlığı muhteşem…

Gazze’nin masumiyet, mazlumiyet ve mukavemeti farklı kerametler içeriyor…

Yozlaşmış, yobazlaşmış ve yorumlara boğulmuş bir dindarlıktan dipdiri, dinamik bir dini bilincin inşasına kapılar aranlandı…

Şimdi düşünüyorum; milyonları harekete geçiren Gazze’nin sırrı neydi? Şifresini bilen var mı?

Taşlarla başlayan bir direniş bugün tufana dönüştü…

İnsanlarımız eyyamcılıktan eylemliliğe yöneldi…

Hayıflanmaktan vazgeçip haykırmaya başladı…

Ataleti aşıp aksiyon yüklendi…

Gazze ruhu, rüzgârı, rayihası, rüyası, rotası uyuşumcu, uysal, uyuşmuş, uzlaşmacı, ‘’uydum kalabalığa’’cı herkesi titretti, silkeledi, sarstı…

Gazze’de çocuk olmak, anne olmak, baba olmak, dede olmak, kardeş olmak farklı hem de çok farklı… Bildiğimiz tüm kelimeler, kavramlar, kalıplar, kültürler, kabuller, tanımlamalar yetersiz kalıyor…

Varsın Siyonistler Gazze’nin dünya ile bağlantısını kessin…

Gazze yapacağını yaptı… Tüm dünyayı ayağa kaldırdı… Yüreklere, vicdanlara dokundu… Korku imparatorluklarını yerle bir etti…
Artık direnişin askeri sonuçları ile ilgilenmiyorum.

Artık Gazze gerçeği kara propagandalar ile karartılamaz… Provake edilemez… Perdelenemez…

Tüm hastaneleri yerle bir edilse de Gazze şifa sunmaya devam ediyor… Akvam-ı beşer sana medyun-u şükran ey Gazze!
Aseletin adresi belli: Adı Gazze

Gazze izzetin menheci, mahreci, merkezi, melcei…

Gazan mübarek olsun ey Gazze!