Kulaklara Küpe

Geçenlerde bir dostumuzun oğlunun düğün merasimindeyiz… Evliliklerine tanıklık ediyoruz… Takı merasimi öncesi mikrofona davet edildim birkaç kelam etmek için… Düğün atmosferini göz önünde bulundurarak kısa bir mesaj vermeye çalıştım… Evlilik öncesi ve sonrası yaşanan tedirginlik ve travmatik tutumları hesaba katarak bazı tavsiyelerde bulundum… Takı öncesi takdim edeceğim bu tavsiyelerin kulaklara küpe olmasını arzuladım…
Evet, aile terapisi için (7T) formülü… Aile içi sorunlara iyi gelecek bir reçete sundum… İlk bakışta oldukça sade ve basit fakat sonuçları itibarı ile etkili bir ilaç… Ailedeki gaileyi bu (7T) ile giderebileceğimizi düşünüyorum…
Bunları sayacak olursak:
Tebessüm…
Teşekkür…
Tevazu…
Teenni…
Tatlı dil…
Tahammül…
Tasadduk…
Şimdi nebevi göz ile bu kavramlara bir göz atalım:
Bir… Tebessüm… Nebi (sav) buyuruyor: “Kardeşine tebessüm etmen sadakadır. ‘’ (Tirmizi)
Haşin bakış, asık surat, asabi ve agresif bir yüzle hangi sorunu çözebiliriz ki? Somurtkan bir suratla sadece sorunu derinleştiririz… Tatlı bir gülümseme ile gönüllere sevgi tohumcukları serpiştirebiliriz… Bir tebessümü bile ailesinden esirgeyenin çok çekeceği var diye düşünüyorum…
Tebessüm sempati ve sevginin elçisidir…
İki… Teşekkür… Nebi (sav) buyuruyor: “İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a da şükredemez.” (Tirmizi)
Aile içinde teşekkürü gerektiren o kadar çok durumlar var ki saymakla bitmez… Bir teşekküre tenezzül etmeyen tekebbür ehline söyleyecek sözümüz kalmamıştır… Allah ıslah eylesin…
Bir hanede teşekkür yoksa mutlaka nankörlük, şikâyet, sızlanma ve yakınma vardır… Aile yuvası yıkıma doğru seyrediyor demektir…
Üç… Tevazu… Nebi (sav) buyuruyor: “Allah Teâlâ bana: o kadar mütevazı olun ki, kimse kimseye böbürlenmesin.” (Müslim)
Aileyi dinamitleyen illetler, istisna, istikbar, isyan ve gurur… Egoların egemenlik savaşında kazananı yoktur, geriye sadece yıkım ve kıyım kalır…
Evin içindeki incelik, içtenlik, iyimserlik, insanlık ve iyilik birçok belanın gidericisi ve bereketin de habercisidir…
Dört… Teenni… Nebi (sav) buyuruyor: “Teenni ile hareket etmek Allah’tandır, acele ile hareket etmek şeytandandır.” (Tirmizi)
Düşünerek, istişare ederek, sonuçlarını hesap ederek hareket etmek isabet ve intizam için kaçınılmazdır… Fevri, nefsi, ani davranışlar, öfke ve zanna dayalı tepkiler telafisi zor sonuçlara insanı sürükler…
Beş… Tatlı dil… Nebi (sav) buyuruyor: “Allah refiktir (rıfk sahibidir), rıfkla(yumuşak ve tatlı dille) muameleyi sever. Sertliğe ve diğer şeylere vermediği sevabı, rıfkla muameleye verir.” (Müslim)
Kavga, yargı, sorgu, itham, ilzam, baskı, tahakküm ve tartışma dili sorunları çözmediği gibi işin içinden çıkılmaz hale getiriyor…
Küçük iltifatlar, tatlı jestler bazen büyük travmaları bitirmeye yeterli olabiliyor…
Nezahet, nezaket, zerafet, necabet, naiflik tüm zamanların en güzel çözüm paketidir…
Keşke şu dışarıda yedi yabancıya gösterdiğimiz ilgi ve iltifatın onda birini evde gösterebilsek evin atmosferi hemen değişiverir…
Altı… Tahammül… Nebi (sav) buyuruyor: “Kim sabrederse Allah ona dayanma gücü verir.” (Müslim)
Evliliğin sırrı ve şifresi sabır ve tahammülde saklıdır. Dinamik bir aile yaşamı için danışma ve dayanma gücü olmazsa olmazdır… Hz. Asiye annemizi, Hz. Lut (as) ve Hz. Nuh (as) eşlerine tahammül etmedeki örnekliklerini gözardı edemeyiz… Güncellemek ve gündemleştirmek durumundayız… Yoksa evlilikler hızla eriyor…
Yedi… Tasadduk… Nebi (sav) buyuruyor: “Kişinin ailesi için yaptığı harcama sadakadır.” (Buhari)
Hediye, ikram, ihtiram ailenin sigortasıdır…
Bazen küçük ihmaller büyük infiallere neden olabilir… Küçük dokunuşlar da büyük sorunların çözülmesine fırsat sunabilir…
Bu bağlamda tevhit ve takva temelli evliliklerin tezahürlerinden bir kısmını (7T) formülasyonu ile izah etmeye çalıştık… Umarım faydadan hali değildir…
Unutmayalım evlilik hukukla başlar ahlakla devam eder.
Sözleşme ile başlar sevgi ve saygı ile devam eder…